Home Über uns Qualitätspolitik

A BERG System Kft. legjobb tudásával és képességével arra törekszik, hogy termékeinek és szolgáltatásai-nak minőségével maradéktalanul kielégítse a vevők, valamint a cég működtetésében érdeket egyéb felek igényeit, továbbá költséghatékony és vállalkozói szemléletű működtetésével hosszú távon biztosítsa a cég versenyképességét, és alkalmazottainak megélhetését.
Ezek alapján a cégvezetés elhatározta, hogy meglévő vállalatirányítási rendszerét az MSZ EN ISO 9001:2015 rendszerszabvány követelményeinek megfelelően szabályozza le, vezeti be a gyakorlatban, és a vevők által respektál független harmadik féllel tanúsíttatja. A vezetés ez irányú elkötelezettségét a minőség-irányítási rendszer működtetésében és folyamatos fejlesztésében vállalt tudatos szerepe hitelesíti.
Fentiek értelmében cégünk minőségirányítási irányelveit az alábbiakban foglaltuk össze:

 • Olyan minőségű termék előállítására és olyan színvonalú szolgáltatás nyújtására törekszünk, amelyek a növekvő vevői igények kielégítése által, kiegyensúlyozott módon teszik lehetővé számunkra a piaci po-zíciónk erősítését, valamint a meglévő vevőkörünk bővítését.
   
 • Cégünk folyamatainak működtetése során olyan módszereket, technikákat és technológiákat alkalma-zunk, melyek korszerű, gazdaságos és költséghatékony működést tesznek lehetővé, csökkentik a vesz-teségeket, ezáltal közvetlenül járulnak hozzá a versenyképesség fenntartásához, illetve a hosszú távú fennmaradáshoz.
   
 • Fokozottan figyelemmel kísérjük a cég működésében érdekelt feleink igényeit és elvárásait, ügyelünk a környezetvédelemmel és munkavédelemmel kapcsolatos előírások betartására, maradéktalanul teljesít-jük az Európai Unió előírásait, Magyarország jogszabályi követelményeit, valamint folyamatosan nyo-mon követjük ezek változásait, és gondoskodunk a vonatkozó ismereteink szinten tartásáról.
   
 • Következetes kockázatelemzéssel és az erre épített, tudatos megelőzéssel kívánjuk elhárítani a céljaink elérését negatívan befolyásolható potenciális veszélyeket. A hibák utólagos korrekciójával szemben a megelőzésre kívánunk összpontosítani az erre vonatkozó technikák tudatosításával és elterjesztésével.
   
 • Célokat tűzünk ki a folyamataink optimalizálására, a hibalehetőségek és - költségek minimalizálására
   
 • Beszállítóinkkal jó partnerkapcsolatra és együttműködésre törekszünk, fejlődésüket folyamatosan figye-lemmel kísérjük, és ehhez megadunk számukra minden segítséget.
   
 • Alkalmazottaink számára rendszeres képzéseket tartunk, illetve továbbképzéseket biztosítunk, hogy a céljaink elérésében kezdeményezők, aktívak, kompetensek és eredményesek legyenek.
   
 • A minőségirányítási rendszer működéséhez szükséges erőforrásokat minden körülmények között bizto-sítjuk.
   
 • Az egészséges munkafeltételek és munkakörnyezet biztosításával munkatársaink egészségének hosz-szú távú megőrzését célozzuk meg.

A BERG System Kft. hírnevet, megbecsülést és növekvő piaci részesedést kíván elérni a nyílás-zárók gyártásában és értékesítésében!
 

Kontakt

Sie finden uns

 • Telefon: +36 36 515-264
 • Fax: +36 36 515-263

Berg System

Folgen Sie uns

Home Über uns Qualitätspolitik